1. ZUŠ Kojetín
  2. Hudební soubory
  3. Dechový orchestr ZUŠ Kojetín

Dechový orchestr ZUŠ Kojetín

Dechový orchestr ZUŠ Kojetín

Dechový orchestr ZUŠ Kojetín vznikl v roce 2008 pod vedením
šéfdirigenta Libora Žabenského. Do orchestru se pravidelně
zapojují žáci prvního i druhého cyklu ZUŠ Kojetín, ale také její
absolventi.

Součástí orchestru jsou jak dechové nástroje dřevěné i žesťové,
ale nechybí ani bicí nástroj a zpěv.

Repertoár orchestru tvoří nejen moravské lidové písně, skladby
soudobých českých skladatelů dechové hudby, ale i vážné
koncertní a poslechové skladby či filmové a pohádkové písně.

Orchestr se účastní mnoha významných kulturních akcí. Jako jsou
například: Hanácké slavnosti v Chropyni, Otevírání hudebního léta
v Kojetíně, Festival dechových orchestrů v Chropyni, ZUŠ Open.

Mimo jiné se orchestr účastní také soutěží, kde byl nejednou
výborně oceněn. V roce 2017 získal v ústředním kole celostátní
soutěže dechových orchestrů základních uměleckých škol
Bronzové pásmo.