1. ZUŠ Kojetín
  2. Hudební soubory
  3. Přípravný dechový soubor

Přípravný dechový soubor

Přípravný dechový soubor

Přípravný dechový soubor byl založen ve školním roce 2020/2021 jako průprava k malému dechovému orchestru pro mladší žáky.

Žáci navštěvující tento předmět se zde naučí orientaci ve svých partech, kolektivní souhře a hře pod vedením dirigenta.

Všechny tyto poznatky a dovednosti mohou žáci získávají především pro snadnější zapojení se do školního dechového orchestru, se kterým se mohou zúčastnit mnoha vystoupení v České republice i zahraničí, nebo interpretačních soutěží.


Galerie