1. ZUŠ Kojetín
  2. Projekty
  3. Šablony OP JAK I

Šablony OP JAK I

Šablony OP JAK I – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Kojetín;
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000520.
Projekt je realizovaný za podpory MŠMT a EVROPSKÉ UNIE.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.