1. ZUŠ Kojetín
  2. Akce
  3. Kalendář akcí pro školní...

Kalendář akcí pro školní rok 2016/2017

1. září 2016
00:00

Září 2016

 4. 9.      Hodové slavnosti v Chropyni / Malý dechový orchestr, p. uč. L. Žabenský/

16. 9.     Evropský týden mobility - vystoupení MDO / Masarykovo nám. 17.00 hod, p. uč. L. Žabenský/

20. 9.     Seminář Zkušený učitel /Olomouc, p. uč. L. Čechová, L. Žabenský/

23. 9.     Regionální umělecká rada /ZUŠ Lipník nad Bečvou, předsedové Předmětových komisí/

28. 9.     Slavnostní Křest knihy /Obřadní síň tovačovského zámku 17.00 hod., p. uč. L. Čechová/

Říjen 2016

 3. 10.   Interpretační seminář L. Klánského - ZUŠ Žerotín /učitelé klavírního oddělení/

 5. 10.   Vystoupení pro seniory - Domov důchodců Kroměříž 16.00 hod. /p. uč. J. Leszczynski/

11. 10.  Seminář Zkušený učitel /Olomouc p. uč. L. Čechová, L. Žabenský/

21.-23.  Soustředění Malého dechového orchestru na Roštíně /p. uč. L. Žabenský/

29. 10.  Vzpomínková akce /Tovačov, p. uč. L. Čechová/

Listopad 2016

 7. 11.  Podzimní koncert /sál školy 16.00 hod./

10. - 11. 11. Seminář pro učitele EKN /Vílanec u JIhlavy, p. uč. L. Čechová, J. Leszczynski/

25. 11.  Rozsvícení vánočního stromu /Masarykovo náměstí/

Prosinec 2016

 5. 12. Vystoupení pro Centrum sociálních služeb /Sokolovna /

 6. 12.  Vánoční koncert učitelů /sál Sokolovny 18.00 hod./

 8. 12. Vánoční besídka p. uč. J. Leszczynské/ sál ZUŠ 16.00 hod./

 9. 12. Vánoční besídka p. uč. PhDr. Z. Vlka, A. Jeklová

10. 12.  Vánoční koncert MDO /Huštěnovice/

12. 12.  Předvánoční vyhrávání /sál Sokolovny/

15. 12.  Vánoční besídka p. uč. L. Čechové a Kláry Uhlířové /sál ZUŠ 16.00 hod./

16. 12.  Vánoční besídka žáků PS p. uč. L. Šindelářové / sál ZUŠ 13.30 hod./

19. 12.  Vánoční besídka p. uč. Venclíkové, Šindelářové, Smílkové a Vilímkové

19. 12.  Vánoční koncert MDO v Polkovicích /Kostel Sv. Bartoloměje Polkovice 18.00 hod./

19. 12.  Vánoční vystoupení žáků ZUŠ /sál ZUŠ 17.00 hod./

21. 12.  Vánoční koncert MDO v Křenovicích / sál Kulturního domu 17.00 hod./

24. 12.  Štědrovečerní vyhrávání z věže kostela Nanebevzetí p. Marie po Půlnoční mši /dechový kvintet/

Leden 2017

 5. 1.    Vystoupení žáků bicího oddělení /Klub Psychiatrické nemocnice Kroměříž, 13.00 hod./

 5. 1.    Vystoupení žáků bicího oddělení /Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice, 15.00 hod/

26. 1.    Koncert posluchačů Konzervatoře P.J. Vejvanovského J. Mináře a M. Frantové /sál ZUŠ 17.00 hod./

30. 1.    Lednová besídka spojená s předehrávkou žáků klavírního oddělení před školním kolem

            soutěže ve Hře na klavír /sál ZUŠ 16.00 hod./

31. 1.    Školní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír /sál ZUŠ 14.45 hod./

Únor 2017

16. 2.     Besídka žáků p. uč. MgA. Zdenky Vaculovičová a p. uč. V. Vaculoviče /sál ZUŠ 17.00 hod./

20. 2.     Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na klavír /sál ZUŠ B. Kozánka v Přerově/

24. 2.     Školní kolo soutěže ZUŠ v Orchestrální hře /učebna HN v Kojetíně/

24. 2.     Školní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na smyčcové nástroje /sál ZUŠ v Kojetíně/

Březen

 3. 3      Školní kolo soutěže ve Hře na kytaru /ZUŠ Kojetín/

 4. 3.     Okresní kolo soutěže v Orchestrální hře /ZUŠ Kojetín/

14. 3.     Okresní kolo soutěže ve Hře na smyčcové nástroje /ZUŠ Hranice/

16. 3.     Třídní besídka p. uč. L. Čechové, K. Uhlířové a Mgr. M. Přikryla /sál ZUŠ 16.00 hod./

21. - 22. 3.     Krajské kolo ve Hře na klavír /ZUŠ Uničov/

22. 3.     Okresní kolo soutěže ve Hře na kytaru /ZUŠ Přerov/

24. 3.     Třídní besídka p. uč. K. Uhlířové, L. Čechové a Mgr. M. Přikryla /sál ZUŠ 16.00 hod./

27. 3.     Třídní besídka p. uč. L. Šindelářové, P. Smílkové, M. Venclíkové /sál ZUŠ 16.00 hod./

28. 3      Pěvecká soutěž Moravská brána /ZUŠ Lipník nad Bečvou/

Duben

 1. 4.     Krajské kolo soutěžní přehlídky v Orchestrální hře  /ZUŠ Zábřeh na Moravě /

 4. 4.     Krajské kolo soutěže ve Hře na smyčcové nástroje /ZUŠ Iši Krejčího Olomouc/

 5. 4.     Krajské kolo soutěže ve Hře na smyčcové nástroje /ZUŠ Iši Krejčího Olomouc/

10. 4.     Třídní besídka p. uč. Vilímkové, Šindelářové, Venclíkové /sál ZUŠ 16.00 hod./

11. 4.     Krajské kolo soutěže ve Hře na kytaru /ZUŠ Zábřeh na Moravě/

12. 4.     Třídní besídka p. uč. L.Žabenského / sál ZUŠ 16.30 hod./

27. 4.     Třídní besídka p. uč. Z. Vaculovičové, V. Vaculoviče, L. Daňkové /sál ZUŠ 17.00 hod./

Květen

12, 5,    třídní besídka p. uč. PhDr. Z. Vlka, A. Jeklové a Mgr. L. Šindelářové /sál ZUŠ 14.30 hod./

13. 5.    vystoupení Dechového orchestru v Křenovicích /15.00-17.00 hod./

15.- 22. 5. postupové zkoušky

17. 5.    výchovné koncerty pro 1. třídy ZŠ nám. Míru /sál ZUŠ 8.30 hod./

18. 5.    třídní besídka p. uč. J. Leszczynského /sál ZUŠ 16.00 hod./

19. -21. 5. soustředění Dechového orchestru /Roštín/

19. 5.    vystoupení žáků ZUŠ na Školní akademii v Polkovicích /16.00 hod./

22. 5.    Absolventský koncert /sál ZUŠ 17.00 hod./

22. 5.    doprovodný program v rámci  ZUŠ OPEN - vystoupení žáků ZUŠ na ZŠ Sv. Čecha 10.00 hod.

26. 5.    celostátní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v Orchestrální hře /Letovice/

28. 5.    vystoupení Dechového orchestru na Hanáckých slavnostech v Chropyni

29. 5.    doprovodný program v rámci ZUŠ OPEN - pochod bubeníků městem

30. 5.    akce a koncerty v rámci ZUŠ OPEN

30. 5.    koncerty pro ZŠ - nádvoří Informačního centra 9.00, 10.30 hod.

30. 5.    Bubenické zastaveníčko - nádraží ČD 15.45 hod.

30. 5.    koncert žáků ZUŠ na Masarykově náměstí /16.30 hod./

Červen

 5. 6.    Vystoupení pěveckého oddělení na akci Centra soc. služeb /Sokolovna 14.00.hod./

11. 6.    Festival V. Smoly - Hulín /Letní kino/

13. 6.    Setkání nejlepších žáků s vedením města /Obřadní síň 10.00 hod./

14. 6.    Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Křenovice / Křenovice 8.30 hod./

16. 6.    Seminář s p. inspektorem L. Buchtou /Inovace ŠVP dle vyučovaných studijních zaměření/

21. 6.    Vystoupení žáků ZUŠ k ukončení šk. roku