Šablony II

7. 5. 2021
Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Kojetín; REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015029. Projekt je realizovaný za podpory MŠMT a EVROPSKÉ UNIE.