Šablony OP JAK I

20. 4. 2023
Šablony OP JAK I – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Kojetín; Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000520. Projekt je realizovaný za podpory MŠMT a EVROPSKÉ UNIE. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností. ...

PIANA DO ŠKOL

7. 3. 2023
Naše škola byla vybrána do grantové výzvy „Piana do škol“, kde máme možnost získat nové pianino do klavírní třídy. Pomozte nám zlepšit podmínky pro kvalitní výuku na naší škole a vybavme klavírní učebnu špičkovým nástrojem, na který budou žáci hrát další desítky let. V případě Vaší finanční podpory se tak i díky Vám budou děti těšit ...

Hudební projekt „Talent kvete na jaře“

27. 3. 2023
Projekt byl ukončen 26. 3. 2023 Naši bubeníci Matouš Zítka (ze třídy p. uč. L. Daňkové), Tadeáš Svozil (ze třídy p. uč. M. Buriánka) a pan učitel Matěj Buriánek se zapojili do hudebního projektu „Talent kvete na jaře“, který se konal v neděli 26. března 2023 v Řepišti. Jednalo se o secvičení koncertu Dohromady účinkovalo ...

Šablony II

7. 5. 2021
V roce 2021 probíhala realizace projektu v rámci Výzvy Šablony II: Projekt                                                   OP VVV PO3 Zkrácený název                                   Šablony II-ZUŠ Kojetín Registrační číslo:                                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015029 Zahájení realizace:                             1. 9. 2019 Ukončení realizace:                           31. 8. 2021 (24 měsíců), prodlouženo do 19. 12. 2021 Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Kojetín; REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015029. Projekt je realizovaný za podpory ...

Moderní dějiny českého státu hrou

10. 5. 2021
V rámci dotačního programu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ se škole podařilo získat příspěvek na realizaci projektu „Moderní dějiny českého státu hrou“.