1. ZUŠ Kojetín
  2. O ZUŠ Kojetín

O ZUŠ Kojetín

O ZUŠ Kojetín

Naše škola poskytuje kvalitní úroveň vzdělávání v oblasti základního uměleckého školství. Díky plně kvalifikovanému pedagogickému kolektivu můžou naši žáci zdokonalit svůj talent a vyvinout se jako osobnosti.
Spolu s kreativitou a umem získávají naši žáci zodpovědnost, trpělivost, koncentraci a sebeovládání. Učí se, že se čas
dá využít smysluplně.

Záleží nám na každém žáčkovi. Každý člověk na světě chce být něčím jedinečným, proto necháváme naše žáky tvořit a dáváme jim možnost sáhnout si na umění a prožít ho.

Škola je od roku 1996 právním subjektem. Byla a je nezastupitelným centrem kojetínského hudebně-kulturního života. Škola dosahuje vynikajících výsledků na soutěžích ZUŠ v okresních, krajských i celostátních kolech, na mezinárodních soutěžích, přehlídkách i festivalech.

Výuka se řídí závaznými osnovami a plány Ministerstva školství pro základní umělecké vzdělávání a Školním vzdělávacím programem ZUŠ Kojetín.

Základem studia je individuální výuka v hudebním oboru, která je spjata se skupinovou a kolektivní výukou. Rozvíjíme osobnost žáků, jejich schopnost spolupracovat, ocenit kvality ostatních, projevovat toleranci a takt. Snažíme se vychovávat jedince vnímavé ke kultuře s úctou k tradicím. Absolventi školy se uplatňují v hudebních seskupeních a souborech nejrůznějšího typu. Naši absolventi se dostávají na konzervatoře, střední odborné umělecké školy a vysoké školy uměleckého typu.

Velký důraz klademe nejen na rozvoj osobnosti a uměleckých schopností žáka, ale také na spolupráci s rodiči nejen v oblasti vzdělávacího procesu,
ale i v oblasti organizace školních aktivit.