1. ZUŠ Kojetín
 2. Úřední deska

Úřední deska

Zápis nových žáků

Dne 10. – 14. června 2024 a 17. – 21. června 2024 proběhne zápis nových žáků do hudebního oboru (výuka hry na hudební nástroje a zpěv). Zápis bude probíhat v budově ZUŠ Kojetín v době od 12. 00 – 16. 00 hod.

Zájemci se mohou informovat i mimo výše uvedené termíny osobně v kanceláři školy, telefonicky na tel. číslech:  +420 603 535 673, +420 581 762 093,
e-mailem: , c, reditel@zuskojetin.cz,  

Kritéria pro přijetí ke studiu na ZUŠ Kojetín

 • Talentové zkoušky probíhají v měsíci červenu a září. 
 • Kritériem pro přijetí na ZUŠ Kojetín je vyplnění a odevzdání přihlášky a úspěšné splnění talentové zkoušky.
 • Talentová zkouška probíhá v rozsahu přiměřeném věku uchazeče o studium.
 • Ke studiu na ZUŠ je přijímán uchazeč, který je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, samostatný a má předpoklady pro výuku v hudebním oboru.
 • O přijetí – nepřijetí rozhoduje ředitel školy. Přijetí na ZUŠ je podmíněno kapacitou školy, proto nemusí být uchazeč z kapacitních důvodů, i přes splnění daných podmínek, viz vyhláška č. 71/2005 Sb., přijat ke studiu.

Kritéria pro přijetí do přípravného studia (PS)
( 5 – 7 let věku )

 1. rytmické předpoklady – schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem
 2. pěvecké předpoklady – zpěv libovolné písně
 3. sluchové předpoklady – schopnost rozpoznat směr melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.

Kritéria pro přijetí ke studiu I. stupně
( 7 + let věku )

 1. rytmické cítění – reprodukce rytmického modelu předvedeného pedagogem
 2. pěvecké dovednosti – zpěv libovolné písně
 3. sluchová analýza – rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.

Ničeho se nemusíte bát, naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.

Starší oznámení:

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny letos připadají na dny 12. – 18. 2. 2024. Výuka v těchto dnech nebude probíhat.

Vydávání výpisu z vysvědčení a pololetní prázdniny

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí se budou vydávat v týdnu od 26. 1. 2024 do 1. 2. 2024. Výuka v tomto týdnu probíhá normálně. Jednodenní pololetní prázdniny letos vychází na pátek 2. 2. 2024. V tento den výuka probíhat nebude.

Dokumenty školy