1. ZUŠ Kojetín
  2. Historie školy

Historie školy

1949

1949 – Založení školy

Hudební vzdělání bylo nejdříve poskytováno klášterní školou, kterou vedla sestra Eliška Pospíšilová. Tato škola se v roce 1949 spojila s nově vzniklým Městským hudebním ústavem, který založil Josef Vožda.

Rozvoj školy

Na škole vznikl taneční žákovský soubor, symfonický žákovský orchestr, v němž byly zaangažované téměř všechny nástroje, které byly vyučovány ve škole, dále velký symfonický orchestr, který vystupoval nejen ve městě Kojetín, ale i v dalších městech, jako je například Tovačov, Přerov, Vyškov a j., dále zde byly založeny soubory dechové hudby…

50. léta
50. léta 20. století

Augustin Vožda

Mezi významné osobnosti působící v Městském hudebním ústavu patřil Augustin Vožda. Byl
kapelníkem, pedagogem i hudebním skladatelem. Za svého působení založil na škole dechové oddělení a dechový orchestr, ale byl také přínosem pro folklórní život v Kojetíně.

1961 – Přemístění budovy školy

Základní umělecká škola se do roku 1961 přemísťovala po různých objektech ve městě. Od roku 1961 sídlí v Hanusíkově ulici. Toto přemístění zajistili především Alois Složil a Josef Vožda

1961
60. léta

Výuka hudební teorie

Pro ty, kteří by se rádi podívali, jak se vyučovala hudební teorie. Na fotografii je p. uč. Jos. Voždová, nicméně na škole vyučovaly tento předmět také p. učitelky: A. Rumplíková a O. Venclíková

Žákovský orchestr

Mezi další významná tělesa školy patřil žákovský orchestr, jejž vedl Alois Pastorek, který rovněž v letech 1962-1970 působil jako ředitel školy.

60. léta
70. léta

Jaroslav Nakládal

Mezi další významné pedagogy patřil Jaroslav Nakládal, který vedl školu v letech 1970-1973. Učil hru na housle a dechové nástroje. Kulturní život v Kojetíně obohatil jako vedoucí souborů a Dechového orchestru.

Škola v 80. a 90. letech

V osmdesátých letech došlo k postupným menším opravám budovy školy. Počátkem 80. let zanikl taneční obor a v 90. letech zanikl i výtvarný obor a zůstal jen hudební obor.

80. – 90. léta
1987 – 2014

Rita Ryndová

Jednou z nejvýznamnějších osobností tohoto období byla paní učitelka flétnové hry Rita Ryndová. Pod jejím vedením se žáci studující hru na zobcovou flétnu pravidelně umísťovali na předních místech národních i mezinárodních soutěží.

Opravy fasády budovy

V červnu roku 2004 došlo k opravě fasády budovy.

2004
2008

Vznik Dechového orchestru ZUŠ Kojetín

V září roku 2008 vznikl Dechový orchestr ZUŠ Kojetín pod vedením Libora Žabenského.

Více zde: https://mdo-zuskojetin.webnode.cz/

Rozvoj školy

Novou éru ZUŠ Kojetín můžeme sledovat s příchodem ředitele Mgr. Mojmíra Přikryla. Započala příprava generální rekonstrukce budovy a přístavby nového sálu. Byl zaveden digitální informační systém IZUŠ, došlo k organizačním změnám výuky, investicím do rozvoje školy. To vše vedlo k nárůstu aktivit školy, úspěšnosti žáků na soutěžích okresních, krajských, celostátních i mezinárodních a výraznému zviditelnění školy nejen v rámci regionu, ale zejména na mimoregionální úrovni.

2014
2017 – 2018

Generální rekonstrukce a přístavba sálu školy

Během školního roku 2017/2018 začala generální rekonstrukce a přístavba sálu školy. Samotné rekonstrukci předcházelo vystěhování kompletního inventáře školy a přemístění výuky do kojetínských škol a organizací.

Kolaudace budovy a nového koncertního sálu ZUŠ Kojetín

Po roce a půl tvrdé práce a generálních oprav, kde z původní budovy zůstaly jen obvodové zdi a nosné sloupy, došlo 15. 11. 2018 ke kolaudaci budovy. Slavnostní otevření školy proběhlo za účasti náměstka hejtmana Ol. kraje Ladislava Hynka, vedoucího odboru školství a mládeže Ol. kraje Mgr. Miroslava Gajdůška MBA, starosty města Kojetína Ing. Leoše Ptáčka a ředitele ZUŠ Kojetín Mgr. Mojmíra Přikryla

15. 11. 2018