1. ZUŠ Kojetín
  2. Festival Forfest

Festival Forfest

Základní umělecká škola v Kojetíně je již řadu let spolupořadatelem Mezinárodního festivalu současného umění FORFEST CZECH REPUBLIC.

Festival FORFEST je mezinárodní festival současného umění s duchovní orientací, který se koná každý rok v červnu. Během festivalu probíhají koncerty, výstavy, workshopy, a přednášky s českými i zahraničními umělci. Letos z důvodu koronavirové pandemie bude mít festival speciální průběh, je připravován ve spolupráci s Českým rozhlasem – mozaiky rozhovorů s umělci a skladateli doplněné audio-ukázkami kompozic předních českých a světových autorů, výstavy, přednášky a video-prezentace.

Odkaz na plakát aktuálního ročníku festivalu Plakát 2023 (forfest.cz)

Festival Forfest přinesl v průběhu třiceti let českému umění mimořádný respekt v zahraničí: https://www.forfest.cz/international-reviews . Festival je členem prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music / více: www.ecpnm.com a získal prestižní Cenu České hudební rady: http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/, mají o něj zájem také zahraniční média, mezi nejvýznamnější patří například EFFE v Bruselu www.effe.eu.

Recenze Jaký byl Forfest Kroměříž 2023 (casopisharmonie.cz)

Článek FORFEST 2023 (OPUS MUSICUM)

Celkové dění a vývoj Forfestu zachycuje také publikace, která vznikla k třicátému výročí vzniku.


Festival Forfest se objevil na mezinárodní scéně v první polovině devadesátých let. Hlavní snahou organizátorů bylo propojení progresivních snah současné hudby a výtvarného umění, které se novým, aktuálním způsobem dotýkají závažných duchovních témat dějin umění. Dodnes zůstává solitérem v tomto směřování i v nových dekádách. Dramaturgie reflektuje díla světových autorů v poměrně širokém filozofickém panoramatu doby. Obnovuje se tak prostor pro důležitý dialog mezi uměním a dnešní převážně konzumní společností, dialog velkých světových náboženství zahrnující palčivé problémy současnosti.