Šablony II

V roce 2021 probíhala realizace projektu v rámci Výzvy Šablony II:

Projekt                                                   OP VVV PO3

Zkrácený název                                   Šablony II-ZUŠ Kojetín

Registrační číslo:                                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015029

Zahájení realizace:                             1. 9. 2019

Ukončení realizace:                           31. 8. 2021 (24 měsíců), prodlouženo do 19. 12. 2021

Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Kojetín; REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015029. Projekt je realizovaný za podpory MŠMT a EVROPSKÉ UNIE.