1. ZUŠ Kojetín
  2. Akce
  3. Kalendář akcí pro školní...

Kalendář akcí pro školní rok 2018/2019

1. září 2018
00:00

Září

28. 9. Křest knihy - hudební vystoupení /zámek v Tovačově, 15. 30 hod./

Říjen

28. 10. Vzpomínková akce - hudební vystoupení / Tovačov 14. 30 hod.  L. Čechová/

Listopad

8. 11.  Třídní besídka J. Leszczynského / sál školy 17. 00 hod./ 

15. 11.  Podzimní koncert /sál školy 17. 00 hod. /

15. 11.  Slavnostní otevření zrekonstruované budovy ZUŠ Kojetín za účasti představitelů

             Olomouckého kraje a Města Kojetín /budova školy 10.00 hod./

21. 11.  Žesťová besídka /sál školy 17.00 hod./

23. - 24. Celostátní pěvecká soutěž Olomouc 2018 / žáci pěveckého oddělení ZUŠ Kojetín, K. Uhlířová/

29. 11.   Besídka žáků ze třídy Z. a V. Vaculovičových /sál školy 17.00 hod./

29. 11.   Soutěž ve hře na žesťové nástroje v Trenčíně

30. 11.   Vystoupení žáků ZUŠ při Rozsvícení vánočního stromu /Masarykovo náměstí/

Prosinec

5. 12.   Vánoční besídka /sál ZUŠ 17.00 hod./ 

 8. 12.   Soustředění Dechového orchestru

11. 12.   Vánoční besídka /sál ZUŠ 17. 00 hod./

12.  12.  Vánoční koncert učitelů a hostů /sál ZUŠ 17. 30. hod./

13. 12.   Vánoční besídka /sál ZUŠ 17.00hod./

17. 12.   Školení pedagogů /šablony/

19.  12.  Předvánoční vyhrávání  / sál ZUŠ 17. 00 hod./

20.  12.  Vánoční besídka dětí z MŠ /sál ZUŠ 16.00 - 16. 30 hod./

21. 12.   Vánoční besídka /sál ZUŠ 15.00 hod./

24. 12.   Zpíváme koledy / nádvoří zámku v Tovačově 14.00 hod./

24. 12.   Štědrovečerní vyhrávání /balkon IC na Masarykové náměstí po 23. hodině/

Leden

7. 1.   Tříkrálové vyhrávání /klubovna Psychiatrické léčebny v Kroměříži 14. 30 hod./ 

18. 1.    Lednová besídka /sál školy 15. 00 hod./

25. 1.    Školní kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů /žestě/

30. 1.    Školní kolo soutěže ve Hře na akordeon, Hře na EKN /15. 00 hod./

31. 1.    Školní kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

Únor

1. 2.    Pololetní prázdniny 

12. 2.    Okresní kolo soutěže ve Hře na EKN

            /ZUŠ Přerov/

12. 2.    Okresní kolo soutěže ve Hře na akordeon

             /ZUŠ Přerov/

13. 2.    Okresní kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

             - zobcové flétny , dřevěné nástroje /ZUŠ Přerov /

13. 2.    Okresní kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

              - žesťové nástroje /ZUŠ Přerov /

18. – 22. 2. jarní prázdniny

Březen

 7. 3.    Krajské kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů 

             - žesťové nástroje /ZUŠ Zábřeh na Moravě/

  7. 3.     Vystoupení v Domově pro seniory /Kroměříž 16 .00 hod./

  8. 3.     Krajské kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů

               - zobcové flétny /ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc/

25. 3.      Jarní besídka

Duben

 6. 4.      Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2019 /Janáčkova konzervatoř Ostrava/

 7. 4.      Křest Křížové cesty /hudební vystoupení , Kojetínský hřbitov 15. 00 hod./

11. 4.      Jarní besídka  třídy J. Leszczynského /sál ZUŠ 17 .00 hod./

13. 4.      Soustředění dechového orchestru /budova školy/

15. 4.      Besídka žáků ze třídy Z. Vaculovičové  V. Vaculoviče /sál školy 17.00 hod./

17. 4.      Jarní koncert žesťovéhoi oddělení /sál ZUŠ 17. 00 hod./

18. - 22. 4.  Velikonoční prázdniny

25 . 4.     Krajské kolo soutěže ve Hře na EKN / ZUŠ Litovel/

25. 4.      Jarní setkání seniorů /Křenovice 17. 00 hod./

27. 4.      Soustředění dechového orchestru /

Květen

 1. 5.      Svátek práce

 8. 5.      Den vítězství

12. 5.      Den matek - vystoupení akordeonistů /Uhřičice/

13. 5.      Výchovný koncert pro 1. třídy ZŠ /sál ZUŠ 9.00 hod./

15. 5.      Absolventský koncert /sál ZUŠ 17. 30 hod./

19. 5.      Zahradní koncert /Křenovice 14. 00 hod./

20. 5.      Květnová besídka žáků flétnového, kytarového a klávesového oddělení /sál školy 16. 30 hod./

22. 5.      Besídka žáků bicího oddělení /sál školy 17. 00 hod./

24. 5.      Noc kostelů / Kojetín Kostel Nabevzetí Panny Marie/

25. 5.      Celostátní kolo soutěže ve Hře na EKN /Kroměříž  ZUŠ D-MUSIC/

26. 5.      Festival dechových hudeb /Chropyně/

29. 5.      Koncerty pro 2. - 4. třídy ZŠ nám. Míru "Skladatelé dětem" /sál školy 8.30 hod. - 12. 00 hod./

29. 5.      Besídka žáků akordeonového, dechového a klávesového oddělení /sál školy 16. 30 hod./

30. 5.      Koncety pro žáky ZŠ Sv. Čecha "Skladatelé dětem"/ZŠ Sv. Čecha/

31. 5.      Koncert žáků ZUŠ Kojetín - ZUŠ Open /Masarykovo náměstí 16.00 hod./

Červen

 1. 6.      Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů /Konzervatoř Brno/

 1. 6.      Bubenická show aneb Slavte s námi v rytmu bubnů /Dětský den - zámecký park v Tovačově/

 2. 6.      Kácení máje /Dechový orchestr, Měrůtky 14.00  - 17.00 hod./

 3. - 7. 6. Postupové a přijímací zkoušky

 6. 6.      Červnová besídka žáků klávesového, houslového a kytarového oddělení /sál školy 16. 30 hod./

 8. 6.      Hodové slavnosti /Bezměrov/

10. 6.      Setkání nejlepších žáků s vedením města /Obřadní síň Městského úřadu 10.00 hod./

10. 6.      Absolventský koncert / sál ZUŠ 17. 30 hod./

12. 6.      Kojetínské hudební léto

13. 6.      Závěrečná besídka p. uč.- J. Leszczynského /sál školy 16.30 hod./

14. 6.      Závěrečná besídka žáků flétnového, klavírního a kytarového oddělení / sál školy 15. 00 hod. /

15. 6.      Hodové slavnosti /Lutopecny/

17. - 20. 6.  Zápis dětí do ZUŠ pro šk. rok 2019/20 /Po - Čt 13.00 - 16. 30 hod./

18. 6.      Závěrečná besídka pěveckého a kytarového oddělení /sál školy 16. 30 hod./

19. 6. - 1. 7. XXX. Festival Forfest Czech Republic

27. 6.      Závěrečná besídka dětí MŠ /sál školy 15. 30 hod./

Červenec

12. 7.      Heart of Europe Olomouc 2019 /vystoupení učitelů a žáků bicího oddělení

Srpen

29., 30. 8. Doplňující Zápis dětí do ZUŠ pro šk. rok 2019/20