1. ZUŠ Kojetín
  2. Akce
  3. Kalendář akcí pro školní...

Kalendář akcí pro školní rok 2019/2020

1. září 2019
00:00

Říjen

23. 10.           Projektový den ve FBM Zlín 

Listopad

 2. 11.           Projektový den mimo školu - Dechový orchestr ( Sokolovna Roštín)

 2. 11.           Projektový den mimo školu - Dechový orchestr (Sokolovna Roštín)

 2. 11.           Pietní setkání s hudbou, poezií a vzpomínáním -  /Tovačov 14.30 hod./

 3. 11.           Projektový den mimo školu - Dechový orchestr / Sokolovna Roštín/

 3. 11.           Projektový den mimo školu . Dechový orchestr /Sokolovna Roštín/

 7. 11.           Slavnostní setkání u příležitosti založení Charity v Kojetíně /sál IC v 17. 00 hod./

11. 11.           Besídka flétnového oddělení /sál školy 17. 00 hod./

21. 11.           "Hudba jako bezpečný komunikační prostředek v mezilidských vztazích"

                      Komunitně osvětové setkání /sál školy 17. 00 hod./

22. 11.           Rozsvícení vánočního stromu /Masarykovo náměstí 17. 00 hod,/

26. 11.           Podzimní besídka / sál školy 17. 00 hod./

30 . 11-          Rozsvícení Vánočního stromu /Obědkovice 17. 30 hod./

Prosinec

 2. 12.           Mikulášská besídka p. uč. Vilímkové /sál školy 17. 00 hod./

 5. 12.           1. Adventní setkání s hudbou aneb Očekávání a Příchod v tradicích

                      Komunitně osvětové setkání /sál školy 17. 00 - 19. 00 hod./

10. 12.           Vánoční besídka /sál školy 17. 00 hod./

11. 12.           Předvánoční vyhrávání /sál Kulturního domu 17. 00 hod./  

12. 12.          2. Adventní setkání s hudbou aneb Očekávání a Příchod v tradicích

                      Komunitně osvětové setkání /sál školy 17. 00 - 19. 00 hod./

16. 12.           3. Adventní setkání s hudbou aneb Očekávání a Příchod v tradicích

                      Komunitně osvětové setkání /sál školy 17. 00 - 19. 00 hod./

17. 12.           Vánoční koncert učitelů /sál školy 17. 30 hod./

18. 12.           Vánoční besídka žesťového oddělení /sál školy 17. 00 hod./

19. 12.           Vánoční housličkové vyhrávání /sál školy 16. 00 hod./

20. 12.           Vánoční besídka kytarové a klavírní třídy /sál školy 15. 00 hod./

24. 12.           Štědrovečerní vyhrávání /balkon VIC po Půlnoční mši svaté/

Leden

15. 1.             Komunitně osvětové setkání - Hudba jako terapeutický prostředek

                     /klubovna Psychiatrické nemocnice v Kroměříži 9,00 hod. a 13.00 hod./

23. 1.             Tréma a hodnocení žáků nejen na soutěžích aneb když je tvořivost a zdravé sebevědomí

                      základem úspěchu uměleckého vývoje žáka ZUŠ  - Komunitně osvětové setkání /sál školy 15.00 - 17. 00 hod

28. 1.             Lednová besídka /sál školy 17.00 hod./

Únor

 4. 2.               Podpora a rozvoj talentu, tvořivost a zdravá soutěživost jako základ úspěšného uměleckého vývoje žáka ZUŠ

                        Komunitně osvětové setkání /sál ZUŠ od 14. 00 hod./                                                              

5. 2.               "Veřejné vystupování žáků ZUŠ se zaměřením na vzájemnou interakci a působení na posluchače"

                       Komunitně  osvětové setkání /sál školy 16. 00 - 18. 00 hod./    

12. 2.               Besídka bicího oddělení /sál školy 17. 00 hod./

13. 2.               Okresní kolo ve Hře na housle /ZUŠ Hranice od 8. 00 hod./

18. 2.               Okresní kolo ve Hře na klavír /ZUŠ LIpník od 8. 00 hod./

19. 2.               Okresní kolo ve Hře na kytaru /ZUŠ Přerov od 8. 00 hod./

24. 2. - 1. 3.    Jarní prázdniny

Březen

12. 3.               Jarní besídka /sál ZUŠ 17. 00 hod./ (akce se neuskutečnila)

13. 3.               Školní soutěžní přehlídka - Dechový orchestr, Taneční a jazzový soubor /sál ZUŠ 13. 00 hod./

                        (akce se neuskutečnila)

16. 3.               Březnová besídka /sál ZUŠ 17. 00 hod./ (akce se neuskutečnila)

20. 3.               Pěvecká soutěž - Moravská brána /ZUŠ Lipník nad Bečvou/  (akce se neuskutečnila)

27. 3.               Okresní soutěžní přehlídka - Dechový orchestr, Taneční a jazzový soubor /sál ZUŠ 18. 00 hod./

                        (akce se neuskutečnila)

Duben

28. 4.               Se ZUŠkou z pohádky do pohádky - komponovaný pořad pro MŠ (akce se neuskutečnila)

Květen

13. 5.              ZUŠ Open 2020 - Koncert žáků ZUŠ na Masarykově náměstí (akce se neuskutečnila)

Červen

 9. 6.              Předprázdninové vyhrávání žáků ze třídy p. uč. L. Čechové /nádvoří ZUŠ 15. 30 hod./

12. 6.              Závěrečná přehrávka žáků ze třídy p. uč. Z. Vlka /sál ZUŠ 13. 00 hod./

15. 6.              Absolventský koncert /sál ZUŠ 17. 00 hod./

15. 6.              Zhodnocení osvojených kompetencí současných i bývalých žáků ZUŠ - Komunitně osvětové setkání

                       /sál  ZUš 18. 00 - 20. 00 hod./

16. 6.              Závěrečné besídky žáků ze třídy p. uč. J. Leszczynského /sál ZUŠ 16. 00 hod. a 17. 00 hod./

17. 6.              Červen s žesti 1 /sál ZUŠ 16. 00 hod./

19. 6.              Červen s žesti 2 /sál ZUŠ 16. 00 hod./

19. 6.               Vývoj standardů kvality a osvojování klíčových kompetencí v čase - Komunitně osvětové setkání

                        (sál ZUŠ 17. 45 - 19. 45 hod./

23. 6.               Odpoledne s písničkou /nádvoří ZUŠ  13. 00 hod./

23. 6.               Zpěv lidových písní jako prostředek mezigeneračního porozumění  - Komunitně osvětové setkání

                        /sál ZUŠ 17. 45 - 19. 45 hod./

24. 6.              Červnová besídka s absolventy /sál ZUŠ 16. 00 hod./

26. 6.              S hudbou mě baví svět - Komunitně osvětové setkání /sál školy 16. 15 - 18. 15 hod./

14. - 30. 6.     Festival Forfest Czech Republic 2020

Červenec

Srpen

29. 8.             Festival Forfest Czech Republic 2020

Září

27. 9.             Festival Forfest Czech Republic 2020