1. ZUŠ Kojetín
 2. Aktuality
 3. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID

Pro přehlednost Vám zde aktualizujeme pravidelně opatření, které aktuálně platí pro základní umělecké školy.

Povolená je veškerá výuka.

Podmínky pro vstup do budovy ZUŠ a výuku

 • Vstup je možný pouze pro osoby bez klinických příznaků onemocnění covid-19
 • Od 8. 6. 2021 žáci i pedagogové nemusí během výuky mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku).
 • Při pohybu na chodbách by si měli žáci i pedagogové nasazovat ochranné pomůcky.

Podmínky pro vstup na akce školy

 • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19
 • prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že byly testovány
  a) metodou RT-PCR v posledních 7-mi dnech
  b) metodou antigenního testování v posledních 72 hodinách v odběrovém místě
  c) potvrzení o prodělání Covid-19
  d) potvrzení, či certifikát o očkování Covid-19
 • všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest