1. ZUŠ Kojetín
 2. Aktuality
 3. Pravidla účasti na veřejných...

Pravidla účasti na veřejných akcích školy s platností od 22. 11. 2021

 •  vstupujte pouze bez klinických příznaků onemocnění Covid – 19
 • při vstupu předložte jeden z následujících dokumentů:
  1. potvrzením o prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání koncertu,
  2. potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní,
  3. prokázání se testem bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.
 • V prostorách školy prosíme o dodržování platných hygienických opatření:
  1. mějte zakryté dýchací cesty: respirátory a roušky (do 15 let věku),
  2. udržujte rozestupy i při sezení (nejméně 1, 5 metru), neplatí pro členy jedné domácnosti,
  3. používejte desinfekci.

Pravidla pro vstup na akci se řídí aktuálními vládními opatřeními, které se mohou měnit, o případných změnách budete informovaní.