1. ZUŠ Kojetín
  2. Aktuality
  3. VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY

VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY

Výuka předmětu Hudební nauka je povinnou součástí vzdělání žáků na základních uměleckých školách.

Hudební nauka je realizována v rozsahu PHV a 5-ti ročníků s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Studuje-li žák více studijních zaměření, je povinen navštěvovat předmět Hudební nauka v nejvyšším ročníku z daných studijních zaměření až do splnění 5. ročníku (dle ŠVP). V ostatních studijních zaměřeních již tedy docházku splnil a je tímto rozhodnutím ředitele školy osvobozen z docházky do této výuky Hudební nauky.

Zde naleznete jednotlivé časy výuky.