1. ZUŠ Kojetín
  2. Author: ZUŠ Kojetín

Nahrávání prosincových akcí

26. 11. 2021
Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou všechna předvánoční vystoupení našich žáků nahrávána a následně vkládána na YouTube kanál ZUŠ Kojetín, FB a na naše webové stránky, kde je budete moci shlédnout. Děkujeme za pochopení.

Pravidla účasti na veřejných akcích školy s platností od 22. 11. 2021

23. 11. 2021
 vstupujte pouze bez klinických příznaků onemocnění Covid – 19 při vstupu předložte jeden z následujících dokumentů:1. potvrzením o prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání koncertu,2. potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní,3. prokázání se testem bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování. V prostorách školy ...

Výuka ve dnech 25. a 26. 10. 2021

22. 10. 2021
Na základě doporučení zřizovatele bude výuka ve dnech 25. a 26. 10. 2021 upravena následujícím způsobem: Kolektivní výuka (Hudební nauky, Komorní hry, Pěvecký sbor, Souborové a Orchestrální hry)v těchto dnech odpadá. Individuální výuka bude probíhat beze změny v budově ZUŠ za dodržení hygienických podmínek (respirátor, desinfekce…). Žáci, kteří mají nařízenou karanténu, budou po domluvě s vyučujícím vyučovaní distančním způsobem. Děkujeme za ...

VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY

1. 9. 2021
Výuka předmětu Hudební nauka je povinnou součástí vzdělání žáků na základních uměleckých školách. Hudební nauka je realizována v rozsahu PHV a 5-ti ročníků s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Studuje-li žák více studijních zaměření, je povinen navštěvovat předmět Hudební nauka v nejvyšším ročníku z daných studijních zaměření až do splnění 5. ročníku (dle ŠVP). V ostatních studijních zaměřeních již tedy ...

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2021/2022

25. 8. 2021
Dne 1. 9. 2021 bude budova školy otevřena od 8.00 do 16.00. V tomto čase můžete navštívit vyučující a domluvit se s nimi na rozvrhu hodin. Následující pracovní dny bude škola otevřená od 11.00. Výuka dle rozvrhu bude probíhat od 2. 9. 2021.

BUBENICKÁ SHOW MATĚJE BURIÁNKA ROZEZNĚLA KOJETÍN

23. 8. 2021
V rámci Hudebního léta proběhla na nádvoří VIC Kojetín akce „Rockový pátek – Kojetínská kytara“. Během večerního programu vystoupil náš pan učitel Matěj Buriánek, který divákům ukázal, jak může být hraní na bicí soupravu rozmanité a náročné. Jeho rychlou a přesnou koordinaci pohybů těla při hře mohli diváci sledovat díky netradičnímu postavení bicí soupravy. V rámci ...

ZUŠ KOJETÍN MEZI SLAVNÝMI OSOBNOSTMI

20. 8. 2021
V kouzelném prostředí zámeckého areálu v Opočně se 13. 8. 2021 konal koncert  Mgr. Anny Jeklové – pedagožky ZUŠ Kojetín, která se stala vítězkou soutěže „Kultura pod hvězdami- Staň se hvězdou“. Během celovečerního programu se na pódiu vystřídala paní učitelka Anna Jeklová za doprovodu klavíristky Evy Kamarádové se  slavnými osobnostmi, jako je například Daniel Hůlka nebo Tereza ...

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ ZUŠ KOJETÍN

2. 8. 2021
Ve dnech: 1. – 3. září 20216. – 10. září 2021 ZUŠ Kojetín vyhlašuje zápis nových žáků do hudebního oboru, tedy na hudební nástroje i zpěv. Zápis bude probíhat v době od 10. 00 – 16. 00 hod. Zájemci se mohou informovat i mimo výše uvedené termíny: osobně v kanceláři školy telefonicky na tel. číslech: ...