Bicí nástroje

Bicí nástroje

Bicí nástroje jsou nejstarší a nejobsáhlejší skupina hudebních nástrojů. Zajisté si pod pojmem bicí nástroje představíte bicí soupravu, nicméně, sortiment bicích nástrojů je o mnoho širší. Naši žáci se mohou učit také hru na malý buben a tympány, či hru na melodické bicí nástroje, jako jsou například marimba, vibrafon, xylofon a na další perkuse. Základem hry je rytmus, nicméně naši žáci se rozvíjí také po jiných stránkách, jako je například rozvoj kreativity, motoriky, koordinace a propojení hemisfér mozku, logické i hudební myšlení a soustředěnost, která žákovi pomáhá k snazšímu dosažení svých cílů jak hudebních, tak i v osobním životě. Všechny tyto dovednosti může žák využít při sólové, komorní či souborové a orchestrální hře.

BICÍ SOUPRAVA významně rozvíjí žákův mozek, spojuje pravou i levou hemisféru a to nejvíce ze všech hudebních nástrojů, protože žák při hře využívá všechny končetiny zároveň. Zde se žáci učí držení rytmu, tempa, rytmického doprovodu různých hudebních stylů a hře s hudební nahrávkou.

MALÝ BUBEN – žák se zde učí základní údery, rytmické hodnoty a později jednodušší i složitější techniky hry, které jsou základní výbavou každého bubeníka.

MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE – Do této skupiny patří marimba, vibrafon a xylofon. Tyto nástroje využívají klaviatury na které se hraje dvěma až čtyřmi paličkami. Tyto nástroje pomáhají rozvíjet mimo jiné i žákovo melodické cítění.

TYMPÁNY– jsou blanozvučné bicí nástroje, které se využívájí zejména v orchestrech.

PERKUSE – V této skupině najdeme nejrůznější doprovodné nástroje, jako například bonga, conga, djembe, darbuka, cajon, tamburína, triangl a spoustu dalších. Základy hry na tyto nástroje žák využije jak při sólových skladbách pro perkuse, tak v různých hudebních souborech.


Vyučující