1. ZUŠ Kojetín
  2. Předměty
  3. Elektrická kytara

Elektrická kytara

Elektrická kytara

Elektrická kytara je novodobý, nesmírně populární strunný nástroj. Využívá se zejména v populární hudbě, a to jako sólový i doprovodný nástroj. Žáci při hře na elektrickou kytaru rozvíjí svou schopnost koordinovat pohyby rukou i prstů, učí se soustředění, trpělivosti, cílevědomosti. Objevují radost z hudby a učí se vyjadřovat své pocity prostřednictvím hry na nástroj. Kromě zlepšování svých technických hráčských schopností se tak žáci rozvíjí i osobnostně.

Elektrická kytara se používá jak pro hru sólovou, tak i doprovodnou v rámci různých hudebních seskupení. Využívána je především při hře moderních stylů hudby 20. století jako jsou blues, jazz, pop, rock, metal a další.

Dovednosti každého žáka se snažíme všestranně rozvíjet s využitím metod tradičních i moderních, za přihlédnutí k jedinečným individuálním potřebám každého žáka.


Vyučující