1. ZUŠ Kojetín
  2. Předměty
  3. El. klávesové nástroje

El. klávesové nástroje

El. klávesové nástroje

Hra na Elektronické klávesové nástroje (dále jen EKN) je v současné době stále oblíbenější a výuka na tento nástroj se stává nedílnou součástí vzdělávacích programů základních uměleckých škol. Zvukový a technický vývoj EKN umožňuje interpretaci nejrůznějších hudebních směrů od hudby vážné až po hudbu populární.

Výuka EKN je založena na osvojení elementárních návyků při hře, které vycházejí především z klavírních metodických postupů. Souběžně s tím jsou žáci seznámeni se zvukovými a technickými možnostmi nástroje.  Žáci si postupně osvojují nejen principy notového zápisu, ale i teorii akordových značek a následnou hru z nich.

Výuka probíhá buď individuálně, nebo ve skupině dvou až čtyř žáků. V následných fázích studia žáci rozvíjejí technickou a interpretační úroveň hry a dostávají možnost plně se uplatnit nejen jako sólisté, ale jako hráči v různých typech  souborů a komorních seskupení.


Vyučující