Housle

Housle

Housle jsou strunný nástroj, který díky své snadné přenositelnosti umožňuje hráčům hrát jak ve vnitřních prostorách, tak i venku například u táboráku. Jedinečnost houslí spočívá v takřka neomezených možnostech hudebního vyjádření, díky čemuž může hráč snadno vyjádřit své emoce, city i prožitky.

Žáci, kteří se věnují hře na housle, se rozvíjí nejen v technice hry, ale také v motorických dovednostech, koordinačních schopnostech, logickém myšlení, estetickém cítění, dále se učí kreativitě, poznání sama sebe, trpělivosti, soustředění, cílevědomosti a odpovědnosti.

„Úlohou houslí je v prvé řadě zpívat. Nesoustřeďovat se pouze na technickou ekvilibristiku, ale také na tvoření krásného, oduševnělého tónu.“ Zdenek Gola

Housle jsou oblíbeným nástrojem, který je využíván v hudbě po mnohá staletí, z tohoto důvodu na něj žáci mohou hrát různé žánry jako je pop, lidová hudba, vážná hudba, jazz, country a další. Díky velkým možnostem nástroje se housle uplatňují jak v sólové, skupinové, či orchestrální hře.

„Když hraji na housle, cítím se, jako kdybych sama zpívala, nebo hovořila. Vyjadřuji se prostřednictvím houslí.“ Janine Jansenová

Během studia se snažíme o to, aby se žák rozvíjel všestranně, dle svých individuálních možností a potřeb, dále se snažíme, aby si zde každý žák vytvořil s dalšími dětmi nová přátelství a neztrácel motivaci k hraní. K tomu využíváme jak tradiční, tak i moderní výukové postupy a prostředky.


Vyučující