Viola

Viola

Viola je strunný nástroj, trochu větší, než jsou housle. Má více variant velikosti. Některé jsou tak malé, že se na první pohled nedají rozeznat od houslí. Viola je ideální nástroj pro milovníky trochu hlubších tónů než jaké hrají housle. Stejně jako housle nabízí viola takřka neomezené možnosti hudebního vyjádření, díky čemuž může hráč snadno vyjádřit své emoce, city i prožitky.

Většinou se žáci nejprve učí hrát na housle a později si své poznatky rozšiřují o hru na violu. Tento postup je hlavně z důvodu většího nástroje, tudíž i větší fyzické náročnosti pro malé dítě. Žáci, kteří se věnují hře na violu, se musí naučit číst violový klíč, který je základem pro violovou tvorbu. Druhým klíčem, se kterým se hráči na violu setkají je houslový klíč, který se využívá na vyšších strunách. Naši žáci se rozvíjí nejen v technice hry, ale také v motorických dovednostech, koordinačních schopnostech, logickém myšlení, estetickém cítění, učí se kreativitě, poznání sama sebe, trpělivosti, soustředění, cílevědomosti a odpovědnosti.

Viola se využívá v hudbě po mnohá staletí, z tohoto důvodu na ni žáci mohou hrát různé žánry jako je pop, lidová hudba, vážná hudba, jazz, country a další. Díky velkým možnostem nástroje se viola uplatňuje jak v sólové, skupinové, či orchestrální hře.

Během studia se snažíme o to, aby se žák rozvíjel všestranně, dle svých individuálních možností a potřeb, dále se snažíme, aby si zde každý žák vytvořil s dalšími dětmi nová přátelství a neztrácel motivaci k hraní. K tomu využíváme jak tradiční, tak i moderní výukové postupy a prostředky.


Vyučující