Pozoun

Pozoun

Trombon či pozoun je unikátní žesťový hudební nástroj. Název trombón pochází z latiny, kdežto pozoun z němčiny, jinak jsou to nástroje naprosto rovnocenné. Z historického pohledu je pozoun starší nástroj a jeho počátky sahají až do 15. století. Díky své konstrukci je jediným dechovým nástrojem, který může hrát absolutně čistě v jakémkoli ladění.

Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný. Používá se v symfonickém orchestru, v taneční, jazzové a populární hudbě ale i v dechové hudbě. Dechové oddělení naší školy se cíleně zaměřuje na přípravu žáků ke hře sólové, komorní, taneční, jazzové a ke hře v dechovém orchestru.

Pozoun se skládá ze 3 částí z nátrubku, snižce a korpusu (neboli ozvučníku). Na rozdíl od pístového trombonu (baskřídlovky, tenoru, barytonu, eufonia) používá pozoun ke změně výšky tónu snižec, který má 7 poloh. Notace trombonu se zapisuje v basovém klíči.

Ke studiu hry na pozoun jsou zpravidla přijímáni žáci od 10 let, v případě, že je žák vybaven potřebnými fyzickými předpoklady, jinak je možné jej přijmout i v nižším věku a  může začít na jiný přípravný dechový nástroj.

Hráč na pozoun během studia získává nejen základy hry na pozoun, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností,ale také se rozvíjí ve čtení, správnému hlubokému dýchání, motorických dovednostech, dále se učí poznání svého těla sama sebe a svých limitů, trpělivosti a soustředění. 


Vyučující