Baskřídlovka

Baskřídlovka

Baskřídlovka patří do skupiny dechových žesťových nástrojů. Je oválně stočená a svým vzhledem může připomínat malou tubu. Baskřídlovky se dělí na dva typy: tenor a baryton, jinak řečeno také eufonium. Tyto dva typy se od sebe liší pouze ve velikosti části nástroje zvaného roztrub a v šířce vrtání.

Rozsah závisí výhradně jako u všech žesťových nástrojů na schopnostech každého hráče. Tenorová baskřídlovka se zpravidla zapisuje do houslového klíče, zatímco baryton – eufonium je psán v basovém klíči. Pro hraní na baskřídlovku se používá nátrubek podobný pozounovému, proto není výjimkou, že hráči ovládají hru na oba tyto nástroje.

Baskřídlovka má jemný, líbivý zvuk, patří mezi nástroje koncertní. Často se pro hru na tento nástroj využívají různé transkripce skladeb pro trumpety, pozouny nebo tuby. Největší využití mají tyto nástroje v dechovém orchestru, ale objevují se často i v orchestru symfonickém, kde jsou pro svůj specifický tón a barvu velmi oblíbeným nástrojem.

Žáci, kteří se věnují hře na baskřídlovku se rozvíjí nejen v technice hry nástroj, správném dýchání a v motorických dovednostech, dále se učí  poznání sama sebe, trpělivosti a soustředění. 

Dechové oddělení naší školy se cíleně zaměřuje na přípravu žáků ke hře sólové, komorní a hře v dechovém orchestru.


Vyučující