Trubka

Trubka

Trubka neboli také trumpeta je bezesporu nejpopulárnějším nástrojem skupiny dechových žesťových nástrojů, který dnes můžeme spatřit napříč všemi žánry. Hráč na trubku může najít uplatnění v hudbě klasické jako sólista, hráč symfonických nebo dechový orchestrů, ale i v populární hudbě, jazzu, swingu, či v latinsko-americké hudbě.

Trubka má poměrně vysoko znějící hlas. Kromě běžného typu B trubky, se v současnosti také používají trubky laděné in C nebo Es. Významnými příbuznými nástroji trubky jsou křídlovka, nebo kornet. Jako na ostatní žesťové nástroje, se na trubku hraje pomocí nátrubku.

Rozsah závisí výhradně na schopnostech každého hráče. Trubka se zapisuje v houslovém klíči a je nejčastěji osazena třemi pístovými ventily, ale můžeme nalézt i varianty s více ventily nebo s otočnými  ventily.

Žáci, kteří se věnují hře trubku se rozvíjí nejen v technice hry nástroj, ale také správnému dýchání, motorických dovednostech, učí se poznání sebe sama, svých schopností a dovedností, trpělivosti a soustředění. 

Dechové oddělení naší školy se cíleně zaměřuje na přípravu žáků ke hře sólové, komorní, jazzové, taneční a hře v dechovém orchestru.


Vyučující