Klavír

Klavír

Klavír patří mezi nejrozšířenější hudební nástroje. Klavír není jen sólovým nástrojem, ale je významný z hlediska ostatních nástrojů či zpěvu, jako doprovodný nástroj.

Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání.
Během studia se žák seznámí se skladbami různých stylových období, hraje sólově i čtyřručně, má možnost doprovázet jiné nástroje a prezentovat své pokroky na veřejných koncertech.

V průběhu výuky je formována také osobnost žáka, je rozvíjen a tříben jeho vkus a estetické cítění. V průběhu celého vyučovacího procesu je uplatňován individuální přístup.

Absolventi studia mohou uplatnit své získané dovednosti na školách uměleckého a pedagogického zaměření.


Vyučující