Kytara

Kytara

Kytara patří v současnosti mezi nejpopulárnější nástroje, za což vděčí především své univerzálnosti. Jedná se o strunný, akustický nástroj, vhodný jak pro hru melodie, tak pro hru akordickou. Žáci při hře na kytaru rozvíjí své motorické a koordinační dovednosti, učí se trpělivosti, zklidnění, objevování sebe sama i vyjadřování svých pocitů prostřednictvím hry na nástroj. Kromě zlepšování svých technických hráčských schopností se tak žáci rozvíjí i osobnostně. Žáci jsou vedeni k objevování radosti z hudby.

Vybrnkáváním melodie se kytara uplatňuje jako sólový nástroj, hra akordická pak umožňuje nástroji doprovodnou funkci v rámci různých hudebních seskupení. Kytara je využívána napříč mnoha různorodými žánry, ať už jde o hudbu vážnou, lidovou, pop, blues, jazz, rock, metal.

Dovednosti každého žáka se snažíme rozvíjet všestranně prostřednictvím jak tradičních, tak i moderních přístupů, za přihlédnutí k jedinečným individuálním možnostem a problémům každého jedince.


Vyučující