Lesní roh

Lesní roh

Lesní roh je  žesťový hudební nástroj, jehož předchůdce se dříve uplatňoval na troubení při honech. Oproti ostatním žesťovým nástrojům je lesní roh výjimečný jak svojí stavbou, tak uplatněním, které kromě symfonických orchestrech zastává i v dechových dřevěných souborech nebo mysliveckých trubačských souborech.

Dnešní lesní roh se dělí na jednoduchý laděný in F se třemi ventily a dvojitý, který kombinuje ladění in F a in B. Toto ladění může hráč přepínat čtvrtým ventilem. Lesní roh má charakteristický tvar a na rozdíl od ostatních žesťových nástrojů se ventily ovládají levou rukou, přičemž pravá ruka podpírá nástroj uvnitř korpusu. Lesní roh, který nemá ventily se obecně nazývá lesnice a hraje se na něj do dnes v mysliveckých souborech.

Hráč na lesní roh během studia získává nejen základy hry na pozoun, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností, ale také se rozvíjí ve správném dýchání, motorických dovednostech, dále se učí poznání sama sebe a svých limitů, trpělivosti a soustředění. 

Dechové oddělení naší školy se cíleně zaměřuje na přípravu žáků ke hře sólové, komorní, a ke hře v dechovém orchestru.


Vyučující