1. ZUŠ Kojetín
  2. Předměty
  3. Přípravné studium: My jsme...

Přípravné studium: My jsme malí muzikanti

Přípravné studium: My jsme malí muzikanti

Přípravné studium k I. stupni: My jsme malí muzikanti, je určen předškolním žákům, kteří na začátku školního roku nejsou rozhodnuti pro konkrétní hudební nástroj.

Jedná se o výuku, která je založena především na hudebním prožitku. Zábavnou a hravou formou za pomoci dětských říkadel a písniček si děti procvičují jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybů, držení těla, vzájemnou komunikaci, správnou výslovnost a plynulost řeči. Během výuky dochází také k rozvoji schopnosti soustředění, která je pro další vývoj žáka velmi důležitá a také se zde děti učí navazovat nové kontakty a vzájemné spolupráci s dalšími dětmi.

Za pomoci jednotlivých hudebních elementů, jako je například: zvuk, rytmus, melodie, harmonie, je dětem zprostředkován příjemný hudební prožitek, naučí se hrát si s hudbou, písničkami i Orffovými hudebními nástroji.

Pomocí různých forem činností od poslechu a vnímání hudby, vyjadřování se pohybem, zařazováním relaxačních i dechových technik jsou děti vedeny k pozitivnímu vztahu k hudbě a jsou rozvíjeny jejich hudební předpoklady.

Společné hraní, zpívání a pohyb spojený s hudbou jsou velmi důležité pro tělesný i duševní vývoj každého dítěte.


Vyučující