Sborový zpěv

Sborový zpěv

Sborový zpěv je určen pro všechny, kteří rádi zpívají, ale nemají dostatek odvahy vystupovat samostatně.
Pěvecký sbor je uskupení tvořené převážně vokalisty, někdy za doprovodu hudebních nástrojů.

Žáci, kteří jsou součástí pěveckého sboru rozvíjí své sebevědomí, toleranci a trpělivost. Zdokonalují také sluchovou představivost, učí se poslouchat a udržet svou pěveckou linku ve zpívaném vícehlasu.

Díky většímu počtu osob mohou pěvecké sbory dosáhnout plného širokého zvuku a jsou vhodné jak do vnitřních prostor, tak i pod širou oblohu.


Vyučující