1. ZUŠ Kojetín
  2. Předměty
  3. Souborová a orchestrální hra

Souborová a orchestrální hra

Souborová a orchestrální hra

Vyučovací předmět Souborová a orchestrální hra je předmět, ve kterém žák zúročí své dovednosti prostřednictvím nejrůznějších hudebních seskupení. Souborová a orchestrální hra je forma projevu, prezentovaná skupinkou hudebníků.

Tento předmět vede žáky k upevňování smyslu pro souhru a odpovědnosti za společné dílo. Souborová a orchestrální hra rozvíjí žákovu pohotovost ve čtení notového partu a rozvíjí schopnost hry z listu. Zařazení žáka do hudebních seskupení vychází z aktuální nabídky a možností školy. Žák je do těchto aktivit zařazován na základě svých individuálních schopností.

Mezi stálé soubory patří například: Taneční a jazzový soubor, Bicí soubor, Kytarový soubor Struny s.r.o., Smyčcový soubor nebo Akordeonový soubor.

Mezi orchestry naší školy patří: Přípravný dechový soubor a Dechový orchestr ZUŠ Kojetín