Violoncello

Violoncello

Violoncello je strunný smyčcový nástroj, na který se hraje v sedě. I přes svou velikost není nástroj příliš těžký a je snadno přenositelný. Díky svým velikostním variantám je také vhodným nástrojem pro děti předškolního věku. Violoncello je ideální nástroj pro milovníky hlubších tónů. Stejně jako jiné smyčcové nástroje, nabízí také violoncello takřka neomezené možnosti hudebního vyjádření, díky čemuž může hráč snadno vyjádřit své emoce, city i prožitky.

Žáci, kteří se věnují hře na violoncello, se musí naučit číst všechny klíče. Jedná se tedy o nástroj, který má tak hluboké tóny, že se musí zapisovat v basovém klíči, ale zároveň dokáže hrát i poměrně vysoké tóny, které se zapisují v houslovém klíči. Naši žáci se rozvíjí nejen v technice hry, ale také v motorických dovednostech, koordinačních schopnostech, logickém myšlení, estetickém cítění, učí se kreativitě, poznání sama sebe, trpělivosti, soustředění, cílevědomosti a odpovědnosti.

Violoncello získává v posledních letech velké obliby. Violoncello se využívalo hudbě již po mnohá staletí, z tohoto důvodu na ni žáci mohou hrát různé žánry nejen pop, ale také lidovou hudbu, vážnou hudbu, jazz a další. Díky velkým možnostem nástroje se violoncello uplatňuje v sólové, skupinové, či orchestrální hře.

Během studia se snažíme o to, aby se žák rozvíjel všestranně, dle svých individuálních možností a potřeb, dále se snažíme, aby si zde každý žák vytvořil s dalšími dětmi nová přátelství a neztrácel motivaci k hraní. K tomu využíváme jak tradiční, tak i moderní výukové postupy a prostředky.


Vyučující