1. ZUŠ Kojetín
  2. Nezařazené

Kritéria pro přijetí ke studiu na ZUŠ Kojetín

28. 5. 2021
Talentové zkoušky probíhají v měsíci červenu a září.  Kritériem pro přijetí na ZUŠ Kojetín je vyplnění a odevzdání přihlášky a úspěšné splnění talentové zkoušky. Talentová zkouška probíhá v rozsahu přiměřeném věku uchazeče o studium. Ke studiu na ZUŠ je přijímán uchazeč, který je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, samostatný a má předpoklady pro výuku v hudebním ...