1. ZUŠ Kojetín
 2. Nezařazené
 3. Kritéria pro přijetí ke...

Kritéria pro přijetí ke studiu na ZUŠ Kojetín

 • Talentové zkoušky probíhají v měsíci červenu a září. 
 • Kritériem pro přijetí na ZUŠ Kojetín je vyplnění a odevzdání přihlášky a úspěšné splnění talentové zkoušky.
 • Talentová zkouška probíhá v rozsahu přiměřeném věku uchazeče o studium.
 • Ke studiu na ZUŠ je přijímán uchazeč, který je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, samostatný a má předpoklady pro výuku v hudebním oboru.
 • O přijetí – nepřijetí rozhoduje ředitel školy. Přijetí na ZUŠ je podmíněno kapacitou školy, proto nemusí být uchazeč z kapacitních důvodů, i přes splnění daných podmínek, viz vyhláška č. 71/2005 Sb., přijat ke studiu.

Kritéria pro přijetí do přípravného studia (PS)
( 5 – 7 let věku )

 1. rytmické předpoklady – schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem
 2. pěvecké předpoklady – zpěv libovolné písně
 3. sluchové předpoklady – schopnost rozpoznat směr melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.

Kritéria pro přijetí ke studiu I. stupně
( 7 + let věku )

 1. rytmické cítění – reprodukce rytmického modelu předvedeného pedagogem
 2. pěvecké dovednosti – zpěv libovolné písně
 3. sluchová analýza – rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.


Ničeho se nemusíte bát, naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.