Pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor je určen nejen pro žáky navštěvující studijní zaměření Sólový zpěv, ale i pro žáky navštěvující jiné zaměření na ZUŠ. Žáci se ve výuce seznamují s novými pěveckými poznatky, získávají nové pěvecké dovednosti. Učí se komunikovat a vzájemně spolupracovat v kolektivu, zároveň se učí zodpovědnosti za společně provedené dílo.

V současné době jsou na ZUŠ Kojetín dva sbory: Pentle a Pentlička.


Vyučující