Kolektivní výuka těchto předmětů je součástí vyučovacího procesu základních uměleckých škol a je důsledně spjata s individuální výukou
hudebního oboru.

V hodinách Přípravné hudební výchovy se vzdělávají děti pěti až sedmileté. Na toto přípravné studium navazuje výuka Hudební nauky, která je
povinná pro žáky 1. – 5. ročníku hudebního oboru.

Výukové materiály

Aktuální

Starší